Älvas resultat

LPI LPII LPIII ADILS KEBNEKAISA "ÄLVA"

Nedan presenteras Älvas resultat i lydnad/bruks/viltspår/utställning samt agility! 

LYDNADSRESULTAT

091004 Umeå BHK, Lydnadsklass Elit. Domare Ulf Sörlin

Moment

Koeff

Betyg

Anteckningar

Sittande i grupp 2 min

3

7

rör sig, gnäller

Platsliggande i grupp 4 min m störning

2

0

sitter

Fritt följ

3

7

ss, dk, tappar pos ngt, klättrar, pos sidled

Stå, sitt, ligg under marsch

3

6

ligger ej, "ligger högt upp"

Inkallande med ställande och läggande

4

7

går ngt steg efter ståkomm. dk läggande

Sändande med platsläggande och inkallande

4

0

avbryter

Apportering med dirigering

3

0

Avstår

Apportering av metallföremål med hopp

3

9

Tempoväxling, i övrigt bra!

Vittringsprov och apportering

3

 

bryter

Fjärrdirigering

4

 

 

Totalpoäng: 115 p, bryter


190p

Regnet har öst ner hela dagen och vatten på plan vill inte prinsessan Älva ligga eller sitta i... vi avslutar med vårt paradmoment för att få en bra känsla i tävlingen!

090630 Umeå BHK, Lydnadsklass Elit. Domare Lena Nordström

Moment

Koeff

Betyg

Anteckningar

Sittande i grupp 2 min

3

10

 

Platsliggande i grupp 4 min m störning

2

10

 

Fritt följ

3

7

vid och ojämn pos, stegförflyttning snett sätt

Stå, sitt, ligg under marsch

3

6

sitter ej

Inkallande med ställande och läggande

4

6

stannar långsamt, lägger sig långsamt

Sändande med platsläggande och inkallande

4

0

Avstår

Apportering med dirigering

3

0

Avstår

Apportering av metallföremål med hopp

3

10

 

Vittringsprov och apportering

3

9

tempo tillbaka

Fjärrdirigering

4

5

Flera Dk, rör sig framåt

Totalpoäng: 190 p, plac 2, Pris 0. 


190p


080531 Årets Border 2008 KM Lydnad. Inofficiell tävling i Arboga,

Lydnadsklass 3. Domare Sören ??

Moment

Koeff

Betyg

Anteckningar

Sittande i grupp

2

10

 

Platsliggande

2

10

 

Fritt följ

4

8,5

sl. i vändn, vänta på hund, pendla ngt i sidled, Bra språngmarsch

Sättande

3

9

DK med kroppen

Inkallande med ställande och läggande

4

9,5

väntar på kommando

Sändande med platsläggande och inkallande

4

5

många kommandon

Apportering och hopp över hinder

3

10

 

Apportering av metallföremål

2

9

avstannande

Vittringsprov och apportering

4

8,5

tempo tillbaka

Fjärrdirigering

4

8,5

halv längd

Totalpoäng: 275 p, plac 1. Pris 1, Klubbmästare 2008 


275p


070923 Holmsunds BK, Lydnadsklass 3. Domare Owe Johnsson

Moment

Koeff

Betyg

Anteckningar

Sittande i grupp

2

10

 

Platsliggande

2

0

Piper, sätter sig, ligger igen

Fritt följ

4

9

något varierande pos.

Sättande

3

10

 

Inkallande med ställande och läggande

4

10

 

Sändande med platsläggande och inkallande

4

9

 

Apportering och hopp över hinder

3

7

Släpper apporten

Apportering av metallföremål

2

9

Tempo nedgång vid återgång

Vittringsprov och apportering

4

6

Släpper pinnen, dk, lågt tempo

Fjärrdirigering

4

9

Rör sig ngt framåt

Totalpoäng: 261 p, plac 1, Pris 1. 


261p


070901 Robertsforsbygdens BK, Lydnadsklass 3. Domare A-M Holmlund

Moment

Koeff

Betyg

Anteckningar

Sittande i grupp

2

10

 

Platsliggande

2

8

gnäll

Fritt följ

4

9

lite omständig vid stegförflyttn.

Sättande

3

0

står

Inkallande med ställande och läggande

4

10

 

Sändande med platsläggande och inkallande

4

0

 

Apportering och hopp över hinder

3

10

 

Apportering av metallföremål

2

8

DK

Vittringsprov och apportering

4

7

tappar föremålet vid avlämn.

Fjärrdirigering

4

8,5

Rör sig ngt framåt

Totalpoäng: 220 p, plac 1, Pris 3. 


220p


070713 Åsele BK, Lydnadsklass 3. Domare Owe Burström

Moment

Koeff

Betyg

Anteckningar

Sittande i grupp

2

10

 

Platsliggande

2

8

orolig

Fritt följ

4

9

 

Sättande

3

10

 

Inkallande med ställande och läggande

4

9,5

 

Sändande med platsläggande och inkallande

4

10

 

Apportering och hopp över hinder

3

0

 

Apportering av metallföremål

2

10

 

Vittringsprov och apportering

4

9

tempo hem

Fjärrdirigering

4

9

flyttar ngt framåt

Totalpoäng: 272 p, plac 1, Pris 1. 


272p


070526 Årets Border 2007 KM Lydnad. Inofficiell tävling i Arboga,

Lydnadsklass 3. Domare Yngve Collin

Moment

Koeff

Betyg

Anteckningar

Sittande i grupp

2

10

 

Platsliggande

2

10

 

Fritt följ

4

9

sega sättanden

Sättande

3

10

 

Inkallande med ställande och läggande

4

10

 

Sändande med platsläggande och inkallande

4

5

riktar hunden, många kommandon

Apportering och hopp över hinder

3

9

ej rakt in

Apportering av metallföremål

2

8,5

tvekar

Vittringsprov och apportering

4

6

lyfter, släpper. tempo

Fjärrdirigering

4

6,5

flera dk

Totalpoäng: 260 p, plac 1. Pris 1, Klubbmästare 2007 


260p


060714 Åsele BK, Lydnadsklass 3. Domare Owe Burström

Moment

Koeff

Betyg

Anteckningar

Platsliggande

4

10


Fritt följ

3

8,5


Platsläggande

2

9


Inkallande med ställande o läggande

4

9


Sändande m lägg o inkallning

4

8

många kommandon

Apportering o hopp över hinder

3

10


Apportering metall

2

10


Vittringsprov o apportering

4

7

två k

Fjärrdirigering

5

9,5

flyttar något

Helhetsintryck

1

9


Totalpoäng: 286 p, plac 1/6. Pris 1, uppflyttad till Elit!


286p


060527 Jokkmokk BK, Lydnadsklass 3. Domare Kjell Nilsson 

Moment

Koeff

Betyg

Anteckningar

Platsliggande

4

9

gnäller

Fritt följ

3

8,5

tränger i svängen, släpar

Platsläggande

2

10


Inkallande med ställande o läggande

4

6

ligger vid stå

Sändande m lägg o inkallning

4

0


Apportering o hopp över hinder

3

7

tempo, slår i

Apportering metall

2

9

tempo åter

Vittringsprov o apportering

4

7

släpper, tempo

Fjärrdirigering

5

0

sitter ej, dk, står ej

Helhetsintryck

1

9


Totalpoäng: 181,5 p, plac 2/3. Pris 0


181,5p


060319 Piteå BK, Lydnadsklass 2. Domare Jens Larsson

Moment

Koeff

Betyg

Anteckningar

Platsliggande

4

5

sitter

Fritt följ

3

7

pos, sackar ngt

Platsläggande

1

10


Inkallande med ställande

3

10


Stående

2

10


Apportering

2

10


Fjärrdirigering

2

10


Fritt hopp över hinder

2

10


Helhetsintryck

1

9


Totalpoäng: 170 p, plac 3/11 och därmed LPII


170p


051106 Piteå BK, Lydnadsklass 2. Domare Dan Lindqvist

Moment

Koeff

Betyg

Anteckningar

Platsliggande

4

0


Fritt följ

3Platsläggande

1Inkallande med ställande

3Stående

2Apportering

2Fjärrdirigering

2Fritt hopp över hinder

2Helhetsintryck

1Totalpoäng: Bröt efter misslyckad platsliggning


0p


051105 Åbyn-Byske BK, Lydnadsklass 2. Domare David Lundgren

Moment

Koeff

Betyg

Anteckningar

Platsliggande

4

5

piper

Fritt följ

3

6

pos, sidledes, sent sätt, nosar..... osv

Platsläggande

1

9,5

aning sen

Inkallande med ställande

3

8,5

sent ställande

Stående

2

6,5

pos framför fö, nosar, sätter sig innan

Apportering

2

9,5

lätt tugg

Fjärrdirigering

2

9

dk

Fritt hopp över hinder

2

9

nosar

Helhetsintryck

1

10


Totalpoäng: 151 p, plac 2/8     2:a pris


151p


051015, Luleå BK, Lydnadsklass 2. Domare Jens Larsson

Moment

Koeff

Betyg

Anteckningar

Platsliggande

4

10


Fritt följ

3

7,5

dk, vid sväng, pos

Platsläggande

1

10


Inkallande med ställande

3

8

sent ställande

Stående

2

10


Apportering

2

10


Fjärrdirigering

2

9

dk

Fritt hopp över hinder

2

7

dk, sätt, dk

Helhetsintryck

1

9


Totalpoäng: 177,5 p, plac 2/5


177,5p


051009 Åbyn-Byske BK, Lydnadsklass 2. Domare Rune Berglund

Moment

Koeff

Betyg

Anteckningar

Platsliggande

4

8

piper

Fritt följ

3

7

nosar, vid sväng

Platsläggande

1

10


Inkallande med ställande

3

9

ställandet

Stående

2

9


Apportering

2

10


Fjärrdirigering

2

10


Fritt hopp över hinder

2

10


Helhetsintryck

1

8,5


Totalpoäng: 176,5 p, plac 1/6


176,5p


051001 Arvidsjaur BK, Lydnadsklass 1. Domare Dan Lindqvist

Moment

Koeff

Betyg

Anteckningar

Platsliggande

4

10


Tandvisning

3

10


Linförighet

1

9

sent sättande

Fritt följ vid sidan

3

8

pos, släpar, DK

Platsläggande

2

10


Inkallande

2

9


Stående

2

10


Hopp över hinder

2

9

avslut

Helhetsintryck

1

10


Totalpoäng: 186 p, plac 2/16. LPI


186p


050923 Luleå BK, Lydnadsklass 1. Domare Anders Isaksson

Moment

Koeff

Betyg

Anteckningar

Platsliggande

4

10


Tandvisning

3

10


Linförighet

1

9,5

steg vid halt

Fritt följ vid sidan

3

9

pos, fö bromsar vid sväng

Platsläggande

2

9,5

ngt segt

Inkallande

2

10


Stående

2

10


Hopp över hinder

2

10


Helhetsintryck

1

10

pigg och trevlig

Totalpoäng: 194 p, plac. 1/4


194p


050918 Älvsby Bk, Lydnadsklass 1, Tävlingsdebut för både mig och Älva!. Domare Eva Olofsson

Moment

Koeff

Betyg

Anteckningar

Platsliggande

4

10


Tandvisning

3

10


Linförighet

1

7

pos, dk, svängen

Fritt följ vid sidan

3

9

pos

Platsläggande

2

10


Inkallande

2

10


Stående

2

10


Hopp över hinder

2

9

avslut

Helhetsintryck

1

9


Totalpoäng: 187 p, plac. 1/11


187p


BRUKSRESULTAT

060820 Luleå BK, Appellklass spår.

Domare 1: Pia Åström. Domare 2: Mats Thurfjell.

Lydnadsmoment

Koeff

Dom 1

Dom 2

Anteckningar

Platsliggande

5

10

10


Linförighet

3

10

9,5

- / segt sättande

Framförgående

2

0

0

avstår

Fritt följ

4

7,5

5

stannar upp / dk, släpar, lämnar förare flera meter

Platsläggande

2

5

0

stopp i transport, bra läggande / lämnar förare

Inkallande

2

6,5

7

tempo / tempo, tvekar

Apportering

4

7,5

7

tempo in / tempo in

Hopp över hinder

3

10

10Specialmoment

Budföring

2

7

6

dk / stannar, flera dk, tempo

Spårning

5

6,5

6,5

1-1 tapp / 1-1 tapp bakspår

Totalpoäng:  227,25 p. Plac. 4/4 Uppflytt till lägre!!227,25p


VILTSPÅRSRESULTAT

061008 Anlagsklass, viltspår. Domare: Åke Andersson (SSRK). GODKÄND!

Domarens kommentar: Utmärkt spårningsförmåga, lämpligt arbetstempo

samt genomgående bra spårarbete och korrigerar snabbt när hon går av.

UTSTÄLLNINGSRESULTAT

Officiella  

080426 Sv Tek, nationell utställning, Skellefteå. öppenklass. Pris: 2.

Kritik: Balance head, good mouth, front and rear is good. Little loose in

rear movements. move ok. Domare: Nicholas White, Irland 

070708 Sv Tek, nationell utställning, Skellefteå. Öppenklass. Pris: 2.

Kritiken står på tyska så ni får ursäkta felstavningarna...

Kritik: Kleine hundin mit schöne kopf. .... 

korrekte bruststiefe. Hartes haar, Loose in ellen bogen.

Domare: Elzbieta Chwalibog, Polen.

070701 Internationell utställning, SKK, Gällivare. Öppen klass. Pris: 3.

Kritik: Feminin tik, bra huvud och uttryck, lite flaxiga örsnibbar. Bra bett.

Brant i skuldran. Goda vinklar bak, päls av bra struktur men lite för lite idag.

Något sluttande kors. Rör sig bra fram, kohasiga bakbensrörelser.

Domare: Elisabeth Rennerfelt, Sverige.

070616 Nationell utställning, SKK, Vännäs. öppen klass. Pris 3.

Kritik: Liten underställd tik, bra huvud och uttryck. Kort överarm, rak i fronten,

bra längd i kroppen, Bra svans, god längd på underlåret, bra päls. Ineffektiva rörelser.

Domare: Petter Fodstad, Norge.

070428 Nationell utställning, Sv. Tek, öppen klass, Skellefteå. Pris 2.

Kritik: Nice headshape, nice eye, nice ear, to loose in front, soft topline, good back

angualation, but doesn´t use it in movement, very loose in movement over all,

would like to have better drive. 

Domare: Gerard Cox, Irland. 

060709 Nationell utställning, Sv Tek, unghundsklass, Sjulnäs, Piteå. Pris: 2. 

Kritik: Like more head, more cheeks. Wide in front. Bit uprise and high in shoulder.

The ribs are to heavy for me, quite soft coat. Moved quite well.

Domare Kathy Delmar, Irland. 

060708 Internationell utställning, unghundsklass, Sjulnäs, Piteå. Pris: 2. 

Kritik: Står på tyska och jag förstår inte och ser inte heller vad det står... 

Domare: Andraz Korozs, Ungern.                                                  

060514 Nationell utställning. Unghundsklass, Sjulnäs, Piteå. Pris: 2.

Kritik: Feminim, ännu outvecklad, behöver tid, Något späd benstomme.

Goda propotioner, bra huvud, hals och kropp. Tillräckligt vinklad fram och bak.

Päls inte i bästa utställningskondition. Rör sig bra.

Domare: Wenche Eikerseth, Norge.

051210 HUND2005, Junkl. Pris: 3.

Kritik: mkt feminim och klen, bra skallbredd men alltför svag nos, bra öron,

ganska bra hals, bra pälskvalite men lång för idag, klen benstomme, knappt

vinklad fram & bak, speciellt bak. Böjer sig i ryggen både i rörelse och stående.

Kort lågt ansatt svans, mkt bra temperament, kort steg.

Domare: Marja Salminen, Finland.

Inofficiella

                                     

050619 Norrlandsbordern, Fällfors. Valpkl. 6-9 mån, Hp, placering 3/5. 

Kritik: Trevlig tikvalp, sött huvud och uttryck, mörka ögon, lagom vinklad bak,

behöver stabilisera sig fram, fin bröstkorg, bra päls, trevligt temperament, rör sig ok.

Domare: Monika Stafberg, kennel Bombax.

050424 ÖNTEK, Skellefteå. Valpkl. 6-9 mån, placering 3/6.

Kritik: Good neck, OK in skull & muzzle, tail ok but could be better set on,

ears a bit big. could be more posture in movement, good small feet, needs more coat,

but good thick skin, not perfect in mouth.

Domare: Ronald Irving, rasspecialist, England.

050312  Sv. Vinthundsklubben, Valpkl. 4-6 mån, BIR-valp, BIS-valp 2:a. 

Kritik: 5 mån, bra byggd, snäll, bra huvud & uttryck, korr rygg & bra underlinje,

korr vinklar, fint perspektiv.

Domare: Iveta Voitec, Slovakien.

AGILITYRESULTAT

Officiella

060909 Örnsköldsvik BK, Hoppklass 1. Idealtid 42 sek. Diskvalificerad.

100814 Luleå BK, Hoppklass 1. 5 fel (gick ur slalom) Placering 5?

100815 Luleå BK, Hoppklass 1. 5 fel (gick ur slalom) Placering

100828 Boden BK, Hoppklass 1. Placering 3 dock med ca 1 sek tidsfel...

100829 Boden BK, Hoppklass 1. 10 fel?? + tidsfel. Matte visade fel...

110820 Boden BK, Hoppklass 1. 11,19 fel, placering 5/16

110821 Boden BK, Hoppklass 1. 9,10 fel, placering 4/14

110827 Luleå BK, Hoppklass 1. 0,05 fel, placering 1/17...

110828 Luleå BK, Hoppklass 1. 0 fel, placering 1/15 och PINNE!!

110911 Piteå BK, Hoppklass 1. 5 fel, placering 4/10

Inofficiella

060829 Holmsunds BK Agilityklass,lätt. Idealtid 50 sek. Tid:59,44 sek. Tidsfel:9,44. Placering 8/?

Kontakt:

Linnéa Lundberg

Luleå, Norrbotten

0768-908 601, lundberg.linnea@gmail.com                                                              Linnéa © 2021