Hem

Nyheter

Kenneln

Valpar

Kullar

Våra hundar

Resultat

Galleri

Länkar

Gästbok

 

 

 

 SPINNROCKENS TINDRA"DANSA"

Dansas MT, genomfört 2013-05-25 Skellefteå BK
Domare: Christine Wacek och Peter Forsberg

Resultat: 486 poäng och Väl Godkänd!!

Protokoll

  1 2 3 4 5
Samarbete
Visar inget eller kortvarigt intresse för föremålet. Leker själv, kommer inte tillbaka. Leker själv, kommer efter upprepade uppmaningar från föraren. Leker själv, men kommer tillbaka med tidsfördröjning. Kommer tillbaka utan uppmaning för fortsatt lek.
Samarbete
Tl
Visar inget eller kortvarigt intresse för föremålet. Leker själv, kommer inte tillbaka. Leker själv, kommer efter upprepade uppmaningar från testledaren. Leker själv, med kommer tillbaka med tidsfördröjning. Kommer tillbaka utan uppmaning för fortsatt lek.
Gripa
ta tag 5m
Griper ej / nosar på föremålet. Griper försiktigt. Griper direkt men ej med hela munnen. Griper med hela munnen, någon tids-
fördröjning.
Griper direkt med hela munnen.
Gripa
ta tag 40m
Griper ej / nosar på föremålet. Griper försiktigt. Griper direkt men ej med hela munnen. Griper med hela munnen, någon tids-
fördröjning.
Griper direkt med hela munnen.
Gripa
hålla 5m
Griper ej. Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen. Byter tag upprepade gånger. Byter tag vid något tillfälle. Fast bett, alt växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls.
Gripa
hålla 40m
Griper ej. Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen. Byter tag upprepade gånger. Byter tag vid något tillfälle. Fast bett, alt växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls.
Gripa
slita, dra 5m
Håller ej. Håller, men drar inte emot. Växlar mellan att hålla och dra emot. Drar emot under huvuddelen av momentet. Drar emot under hela momentet.
Gripa
slita, dra 40m
Håller ej. Håller, men drar inte emot. Växlar mellan att hålla och dra emot. Drar emot under huvuddelen av momentet. Drar emot under hela momentet.
Förföljande Startar inte eller når inte in i banan. Startar men avbryter. Startar med hög fart, springer förbi bytet. Startar tveksamt eller håller låg fart,
fullföljer.
Startar med hög fart – målinriktad.
Förföljande
gripande
Nonchalerar föremålet. Griper inte, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tids-
fördröjning.
Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller föremålet.
Uthållighet Försöker ej. Jobbar mindre än 10 sekunder. Jobbar i 30 sekunder. Jobbar i 60 sekunder. Jobbar i 90 sekunder.
Social självsäkerhet Ängslig / socialt osäker / går ej att hantera Visar social osäkerhet i flera situationer. Visar social osäkerhet i enstaka situationer. Visar otrivsel / något undvikande i någon situation. Är socialt säker i alla situationer.
Social nyfikenhet Undviker, skygg Överdrivet nyfiken, påträngande. Neutral, låter sig klappas. Besvarar när figurant bjuder. Normalt nyfiken när anledning finns.
Socialt samspel Svarar ej på lekinviter. Svarar svagt. Svarar på lek & lekinviter. Spelar med är aktiv. Inbjuder passiv figurant.
Handlings-
förmåga
Försöker inte lösa problemen. Försöker endast kortvarigt lösa problemen. Löser uppgifter i de flesta situationer. Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer. Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer.
Anpassnings-
förmåga
Låg intensitet i de flesta testsituationer. Hög intensitet i de flesta situationer. Låg intensitet i några test-
situationer.
Hög intensitet i några test-
situationer.
Anpassar intensiteten i tests-
ituationerna.
Koncentra-
tion
Okoncentrerad i de flesta testsituationer. Viss koncentration, flera långa avbrott, gör annat. I huvudsak koncentrerad, men med avbrott i flera situationer. Koncent-
rerad, men med något kort avbrott.
Obruten koncentration.
Avreaktion Kan ej avreagera. Tar lång tid för avreaktion. Avreagerar med någon tidsför-
dröjning i flera situationer.
Avreagerar med någon tidsfördröjning i enstaka situationer. Avreagerar snabbt i alla situationer.
Minnesbilder Störs av minnesbilder, många undvikande beteenden. Kommer väl ihåg, ofta undvikande beteenden. Visar minnesbilder, med enstaka undvikande beteenden. Visar flera minnes-
bilder utan undvikande beteenden.
Visar enstaka minnes-
bilder utan undvikande beteenden.
Rädsla Mkt rädd. Flykt eller passivitet. Rädd. Enstaka flykter/ flyktstarter.

Viss rädsla, undanmanöver, avståndsreglerar.

I stort orädd. Enstaka avståndsreglering. Helt orädd.
Aggressivitet Visar kvarstående aggression. Visar stor aggression. Visar ingen eller kortvarig aggression. Visar liten aggression. Visar måttlig aggression.
Nyfikenhet Går inte fram. Lång tid med hjälp för att gå fram. Går fram med hjälp. Går fram utan hjälp, någon tids-
fördröjning.
Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer.
Skott Avviker från platsen Und-
vikande reaktioner alt låsningar, kvar på platsen.
Aktivitets-
höjande reaktioner. Kvar på platsen, ingen ängslan.
Kontroll vid flera skott. Ingen reaktion, kontroll första skottet.
Imponer-/
hotbeteenden

Stel kropp, morr riktat mot testledaren

Bitintention

Stel kropp, morr riktat mot testledaren Stel kropp under hela hanteringen Stelnar till under kort stund,slappnar av Inga imponer beteenden

Kontakt:
Linnéa Lundberg
Boden, Norrbotten
070-533 12 60
lundberg.linnea@gmail.com

                                     Linnéa © 2014