Valpar

Inga aussievalpar planeras just nu, ev planeras för en aussiekull vintern 22/23. 


Vi planerar en kull Norrbottenspets valpar vintern -22/23. 

Tidigare kullar

A-kullen

B-kullen

Kontakt:

Linnéa Lundberg

Luleå, Norrbotten

0768-908 601, lundberg.linnea@gmail.com                                                              Linnéa © 2021