Startsida

Senaste nytt

Kenneln

Valpar

Älva

Dansa

Matte

Resultat

Galleri

Länkar

Gästbok

 

 

 

  FAIRYMOVES ANALYZE-THIS "CEASAR"

Ceasars MH, genomfört 2009-06-07 Luleå BK.

1a. KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök.

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbeteende. 

Överdrivet kontaktbeteende ex hoppar, gnäller, skäller. 

1b. KONTAKT
Samarbete

Följer inte med trots flera fösök att locka.

Följer med motvilligt.

Följer med, men är inte engagerad i testledaren.

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. 

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren ex hoppar, gnäller, skäller.

1c.KONTAKT Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök.

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.

Accepterar hantering.

Accepterar. Svarar med kontakt-beteende. 

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.

2aLEK 1
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker. 

Startar snabbt, leker aktivt.

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

2b.LEK 1 Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet

Griper tveksamt eller med framtänderna. 

Griper direkt med hela munnen. 

Griper direkt. Hugger föremålet i farten. 

2c.LEK 1 Dragkamp

Griper inte.

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt tuggar.

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper. 

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker alt ruskar-även under den passiva delen-tills testledaren släpper.

3a.JAKT Förföljande
(2 ggr)

Startar inte.

Startar, men avbryter. 

Startar el. springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.   1, 2

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända. 

3b.JAKT Gripande
(2 ggr)

Nonchalerar föremålet, alt springer ej fram.

Griper inte, nosar på föremålet. 1, 2

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper. 

Griper direkt, Behåller föremålet i minst 3 sek. 

4.AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. 

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand.

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt oro under hela momentet.

5a.AVST.LEK Intresse

Engageras inte av figuranten.

Kontroll, avbrott förekommer. 

Intresserad, följer figuranten utan avbrott. 

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.

Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.

5b.AVST.LEK Hot/agg

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del.

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.

Visar flera hotbeteenden under momentets första del.

Visar flera hotbeteenden under momentets första och andra del.

 

5c.AVST.LEK Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten.

Går fram när figuranten är aktiv på linjen.

Går fram till den dolda men talande figuranten. 

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning. 

Går fram direkt till figuranten utan hjälp. 

5d.AVST.LEK Leklust

Visar inget intresse.

Leker inte, men visar intresse.

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.

Griper direkt. Drar emot, släpper inte.

5e.AVST.LEK Samarbete

Visar inget intresse.

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. 

Är aktiv med figuranten, visar även intresse mot passiv fig.

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

6a.ÖVERRASKN. Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

Hukar sig och stannar. 

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. 

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b.ÖVERRASKN.   Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. 

Visar enstaka hotbeteenden. 

Visar flera hotbeteenden under längre tid

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c.ÖVERRASKN. Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner, alt går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk o talar till overallen samt lockar på hunden. 

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Går fram till overallen utan hjälp. 

6d.ÖVERRASKN. Kvarstående rädsla

Ingen tempo- förändring eller undanmanöver. 

Liten båge, el tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge el tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. 

Båge el tempoväxl. Vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

6e.ÖVERRASKN . Kvarstående intresse

Visar inget intresse.

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid ett tillfälle. 

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen.

Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efter hand.

Biter i eller leker med overallen vid två eller flera passager.

7a.LJUDKÄNSL. Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. 

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

7b.LJUDKÄNSL. Nyfikenhet

Går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet samt lockar på hunden. 

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

Går fram till skramlet utan hjälp.

7c.LJUDKÄNSL. Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Liten båge, el tempoväxling  vid någon av passagerna.

Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. 

Båge el tempoväxl. Vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL. Kvarstående intresse

Visar inget intresse.

Stannar upp. Luktar/tittar på skramlet vid ett tillfälle.

Stannar upp. Luktar/tittar på skramlet vid minst två tillfällen.

Biter i/lek med skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter i/ Leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a.SPÖKEN Hot/agg

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid. 

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och flera attacker.

8b.SPÖKEN
 
Kontroll

Enstaka kontroll därefter inget intresse. Alt engagerar sig inte.

Tittar mot spökena då och då.

Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott.

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet. 

8cSPÖKEN Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. någon avst- reglering.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt flyr.

8d.SPÖKEN Nyfikenhet

Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad.

Går fram till fig. när föraren talar med fig och lockar på hunden.

Går fram till fig när föraren står bredvid.

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet. 

Går fram till fig. utan hjälp.

8e.SPÖKEN Kontakt

Avvisar ellerundviker kontaktförsök.

Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den. 

Besvarar kontakten från figuranten.

Tar själv kontakt med figuranten. 

Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan ex hoppa och gnälla. 

9a.LEK 2 Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker. 

Startar snabbt, leker aktivt.

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

9b.LEK 2 Gripande

Griper inte.

Griper inte,  nosar bara på föremålet

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

10. SKOTT

 

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd.

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat men återgår till lek/passivitet. 

Avbryter lekeller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet.

Berörd, rädd. Alt vill lämna platsen, försöker fly, alt föraren avstår skott.

            Kontakt: matte@alva-linnea.se                                                            Linnéa © 2014                                            

www.alva-linnea.se